Steinerpedagogikk

Forbilde og etterligning som utgangspunkt for voksenrollen.

Sansepleie som grunnlag for barnets helhetlige utvikling.

Rytmer som grunnlag for trygghet og forutsigbarhet året rundt.

Økologisk mat

I vår barnehage legger vi stor vekt på å gi barna et næringsrikt og variert kosthold.

Vi spiser, så langt det er mulig, biodynamisk og økologisk mat og frukt hver dag.

Vi er Debio-sertifisert

Lek Ro Hvile

I vår barnehage ønsker vi å gi barna en trygg, forutsigbar og stimulerende hverdag.

Barnehagen legger til rette for den frie leken, fantasi, felles undring og rikelig mulighet for fysisk utfoldelse.

Som en del av dagsrytmen legger vi til rette for å gi barna rom for ro og hvile.

Materialer

Vi er opptatt av å bruke mest mulig naturlige materialer i leketøy og formingsmateriell.

Leker i organiske materialer gir rom til fantasien og styrker barnets egen sansning og forestillingsevne.